Scooter Rental in Budapest City Center - Scooter Hire and Tours
Használt Robogok, Rieju, Tauris, AGM
Hazhoszalitas, Robogó Magyarorszag
mini-retrorobogo_fullcolor.jpg

TÁJÉKOZATÓ A VÁSÁRLÁS FOLYAMATÁRÓL,JOGI NYILATKOZAT

TÁJÉKOZATÓ A VÁSÁRLÁS FOLYAMATÁRÓL,JOGI NYILATKOZAT

Az alábbiakban az internetes vásárlással kapcsolatos szolgáltatásainkra vonatkozó tájékoztatást és jogi nyilatkozatot olvashatja. Kérjük, rendelésével kapcsolatban figyelmesen olvassa át, és amennyiben további kérdése merül fel, lépjen velünk kapcsolatba a „RÓLUNK” menüpontban megadott elérhetőségeinken!

A szerződés létrejötte, lényeges rendelkezései

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja hozzánk. Megrendelése általában akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Igyekszünk a megrendeléseket a lehető legrövidebb idő alatt visszaigazolni.

 

A vásárláshoz nem szükséges regisztrálnia, a kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően a rendszer végigvezeti Önt a vásárláshoz szükséges lépéseken. Fizetésnél választhat banki átutalást, vagy a PayPal rendszerét is igénybe veheti, mely lehetővé teszi az online fizetést, amennyiben Ön a megfelelő bankkártyával/hitelkártyával rendelkezik.

 

Mind a PayPal igénybe vétele, mind Banki átutalás esetén a rendelés befejeztével Ön kap egy rendelési kódot, melyet kérünk szükség esetére megőrizni! Ezt a rendelési kódot banki átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban feltűntetni, ellenkező esetben nem tudunk felelősséget vállalni a rendelés precíz teljesítéséért!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

 

Internetes megrendelés esetén a közöttünk és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon sem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes termékeknél található leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termékre vonatkozó valamennyi információt. Amennyiben az egyes termékekkel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a „RÓLUNK” menüpontban megadott email címen, vagy látogasson el bemutatótermünkbe!

Az elállás joga

 

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

Elállásnál esetén az árú visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül tudjuk a vételárat visszatéríteni.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget! Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Az internetes vásárlásoknál is érvényesek a jótállási, szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

 

A „RÓLUNK” menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

Jótállás és Szavatosság

 

Az eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.), a 249/2004. (VIII. 27.), kormány rendeletben, és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé.

 

A jótállás időtartama robogókra 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Adatvédelemi nyilatkozat

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a ezen UnasShop rendszerben működő webáruház megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelés, adatvédelem:

 

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Internetes vásárlás során adatkezelést az üzemeltető végez , a megadott személyes, beazonosításra alkalmas adatait kizárólag a megrendelés körében, annak teljesítésével összefüggésben kezeli. Az üzemeltető harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

 

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 

A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

Technikai jellegű adatrögzítés

 

A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Jogorvoslat

 

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "RÓLUNK" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Fogyasztóvédelem

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, elsőként lépjen velünk kapcsolatba a probléma mielőbbi rendezése végett! Amennyiben a probléma nem, vagy az Ön számára nem kielégítően került rendezésre, úgy tájékoztatjuk, hogy területileg illetékes felügyeleti szervünk:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége

1052 Budapest, Városház u. 7.

1364 Budapest, Pf. 144.

Ügyfélszolgálati Iroda

1088 Budapest, József krt. 6.